Rapportagegroep aanmaken en koppelen aan deelnemers

Wat is een Rapportagegroep?

Wat is een Rapportagegroep?

Deelnemers, Coaches, Accountbeheerder en Programmabeheerder vallen binnen een Rapportagegroep. Dit kan het gehele account van de organisatie zijn, maar dit kan ook een sub-onderdeel van de organisatie zijn. De bevoegdheden van de gebruikers gelden alleen binnen de Rapportagegroep. Binnen de Rapportagegroep kan je als Accountbeheerder alle programma's beheren en bewerken.

Rapportagegroep aanmaken

Je vindt de Rapportagegroep instellingen onder de tab Account en daar klik je dan op Rapportagegroep.

Hier kun je rapportagegroepen aanmaken met de rode knop. Je kunt hier ook de huidige groepen aanpassen met behulp van het potloodje die rechts achter de groep staat.

Als je op de knop Nieuwe groep drukt, dan verschijnt het volgende venster.

Hier kun je titel van de nieuwe groep invullen en ook de subgroep. Elke groep moet een subgroep hebben, behalve de groep van het bovenste niveau. Die groep van het bovenste niveau bevat alle deelnemers van het account.

Rapportagegroep koppelen

Als je deelnemers wilt toevoegen aan het programma, dan ga je weer naar het zelfde overzicht als hierboven is beschreven. Klik vervolgens op een van de rapportagegroepen met deelnemers. Vervolgens krijg je een deelnemersoverzicht te zien, hier kun je deelnemers selecteren en een rapportage groep toewijzen. Je kunt ook bij dit overzicht komen door op Gebruikers en dan Deelnemers te klikken.

Selecteer dan de deelnemers die je wil toewijzen aan een rapportage groep. Klik vervolgens op Rapportagegroep toewijzen. Dan verschijnt een nieuw venster waar je de rapportage groep kunt selecteren of een nieuwe aan kunt maken.

Als je daarna op rapportagegroep toewijzen klikt dan wordt dit uitgevoerd en maakt de deelnemer(s) onderdeel uit van de geselecteerde rapportagegroep.

Rapportage instellingen binnen een programma

Je hebt binnen de instellingen van een programam drie opties met betrekking tot de rapportagegroep. Deze instelling staat onder het onderdeel "Informatie aan deelnemer vragen", als je daar "Een rapportagegroep selecteren" aanvinkt, dan verschijnen de volgende drie opties. 


Als je "Alle groepen" selecteert dan betekent dit dat de deelnemer bij aanvang van het programma een rapportagegroep kan kiezen uit alle rapportagegroepen gekoppeld aan het account. Als je weinig rapportagegroepen zijn, kan dit een goede optie zijn.

Als je voor "Individuele groepen" kiest, dan kun je zelf een selectie maken van rapportagegroepen waaruit de deelnemers kunnen kiezen. Dit is vaak de beste optie om er voor te zorgen dat de deelnemers geen verkeerde rapportagegroep kunnen kiezen.

Als je voor "Alle subgroepen van" kiest, dan kun je ook een selectie maken, maar dan bevatten deze rapportagegroepen ook de subgroepen daarvan. Dit is erg handig als je bijvoorbeeld een rapportagegroep hebt voor een docent en daar alle rapportagegroepen van verschillende klassen aan hebt gekoppeld. Je hoeft in dit geval alleen de rapportagroep gekoppeld aan de docent te kiezen om er voor de zorgen dat de rapportagegroepen die daaraan gekoppeld zijn te laten verschijnen.