Programma instellingen

In deze instellingen kun je instellen welke gegevens een deelnemer zelf moet kiezen voordat hij/zij aan het programma begint:

Zijn of haar personeelsnummer invoeren (standaard: uit)Als je deze instelling aanvinkt, moet de deelnemer voordat hij/zij het programma begint zijn personeelsnummer invoeren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je rapportages uit TrainTool wilt koppelen aan het personeelsbestand.

Een coach kiezen (standaard: uit): Als dit vinkje aanstaat, mag een deelnemer zelf uit de lijst met coaches zijn/haar coach kiezen.

Een rapportagegroep selecteren (standaard: uit)Met deze instelling kan een deelnemer zelf zijn rapportagegroep instellen. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld rapportages wilt maken per afdeling of vestiging. Je kan de deelnemer dan vragen zijn eigen afdeling of vestiging te kiezen.

Verplichte peerfeedback instellen (standaard: 0): Wanneer peerfeedback is ingeschakeld, heb je de optie om een minimum hoeveelheid peerfeedback in te stellen dat deelnemers moeten geven/vragen.