Berekening van score

Scoreberekening


Aan een Role Play zijn normatieve beoordelingscriteria gekoppeld. Deze beoordelingscriteria zijn weer gekoppeld aan een competentie. De eindscore van een nul- of eindmeting is het gemiddelde van de gemeten beoordelingscriteria. Deze wordt als volgt berekend:

Stap 1: Score per competentie
Wanneer alle Role Plays uit een meting zijn beoordeeld, wordt de score per competentie uitgerekend. 

Voorbeeld
Er wordt gescoord op de competentie Samenvatten en op de competentie Doorvragen. 
De competentie Samenvatten is 10x gemeten, de competentie Doorvragen 6x.
Het samenvatten was 6x wel correct en 4x niet. (Score Samenvatten = 60%)
Het doorvragen was 4x wel correct en 2x niet. (Score Doorvragen = 66%)

Stap 2: Totaalscore
Je totaalscore is het gemiddelde van de verschillende beoordelingscriteria. Alle criteria wegen hierin even zwaar. De score zal tussen de 0 en 100 of tussen de 75 en 125 liggen, afhankelijk van de gekozen instelling in het programma.

Voorbeeld
Er zijn in totaal 20 beoordelingscriteria gemeten, waarvan 15 correct en 5 incorrect. De totaalscore is dan 0.75 * 50 + 75 = 112.5, of 15 / 5 * 100 = 75.

Schaal
De beoordelingscriteria zijn binair, een deelnemer laat het gedrag dus wel goed genoeg of niet goed genoeg zien. Deze 2-puntsschaal is ingesteld om ervoor te zorgen dat er zo objectief mogelijk gescoord kan worden. Wanneer een beoordelingscriterium  toch uit meerdere elementen bestaat is het raadzaam deze op te splitsen in meerdere beoordelingscriteria.

Norm
Of een deelnemers geslaagd of niet geslaagd is, hangt af van de norm die gesteld is. Deze score kan vooraf worden ingesteld. Wanneer er geen norm is ingesteld, krijgt de deelnemer alleen zijn score te zien, zonder de duiding wel of niet geslaagd. 

 

De deelnemer ziet de norm alleen nadat een toets is beoordeeld. Als zelfbeoordeling aan staat dan is dat direct na het insturen van zijn/haar antwoord en het beantwoorden van de beoordeelvragen.