1. Helpcentrum
  2. Deelnemers
  3. Feedback geven en ontvangen

Vrienden toevoegen

Vrienden toevoegen voor Feedback in TrainTool

In TrainTool kun je Feedback vragen aan vrienden. Hiervoor moet je van tevoren vrienden toevoegen. Log hiervoor eerst in op je account.

 

Stap 1: Druk linksboven op Contacten

Stap 2: Klik op Vriend toevoegen om een persoon uit te nodigen

Stap 3: Vul de naam of het e-mailadres in van diegene die hetzelfde programma volgt en jij wilt uitnodigen.

 

Helaas wordt het uitnodigen van vrienden buiten TrainTool niet langer ondersteund.