Alix-AI coach

Wat is Alix en hoe werkt het

Alix - AI-coach


Alix is een toepassing van Artificial Intelligence waarmee deelnemers binnen een minuut uitgebreide, inhoudelijke feedback krijgen op hun video-rollenspellen in TrainTool. Coaches zijn hierdoor veel minder of zelfs geen tijd kwijt aan het geven van feedback.

Alix begrijpt wat studenten zeggen, ook als ze net even andere woorden gebruiken dan in het model. Er wordt niet gelet op steekwoorden, maar op de daadwerkelijke betekenis. De modellen worden steeds verder verbeterd aan de hand van de feedback van de studenten.


De studenten hoeven dus niet gekoppeld te zijn aan een menselijke coach. Je kunt er ook voor kiezen om wel coaches aan de deelnemers te koppelen als je als coach (docent) wilt monitoren wat voor feedback de studenten van Alix hebben gekregen. Het kan gebeuren dat Alix de opname niet kan analyseren, bijvoorbeeld bij opnames met een slechte geluidskwaliteit of een slecht verstaanbaar antwoord. In dat geval kan het feedbackverzoek door een beheerder worden toegewezen aan een coach, en in het geval dat er al een coach gekoppeld is aan de deelnemer, zal het verzoek automatisch bij deze coach terechtkomen.


Beoordeling afgehandeld door Alix


Waar je een coach kan toewijzen om feedback te geven


Naast automatische feedback kun je ook kiezen voor assisted Alix op metingen: dit houdt in dat de coach het feedbackverzoek ontvangt waarbij de feedback al is ingevuld, maar de coach nog wel aanpassingen kan doen waar nodig. De coach verstuurt na de check de feedback naar de deelnemer.


De feedback van Alix