Checklist aanpassingen maken in programma's door admins

Aanpassen van rolspelen en toevoegen van criteria

Het aantal rollenspellen of de volgorde van de rollenspellen aanpassen

 

ACTIE Vaak werken wij met een doorlopende casus over verschillende rollenspellen. Dit kan je herkennen aan de titel, want er staat vaak ‘(deel 1)’ o.i.d. in de titel. Het is belangrijk dat als je rollenspellen verwijdert, dat je kijkt of er niet ineens een gat ontstaat in het ‘verhaal’. Als je bijvoorbeeld het vierde rollenspel van een casus verwijdert, en er belangrijke info langskomt in dit rollenspel, dan moet deze informatie worden toegevoegd aan de situatieomschrijving van rollenspel 5.

ACTIE Als je de volgorde van rollenspellen verandert, dan is het nuttig om deze nog een keer door te lopen, om te kijken of de casus nog wel klopt.

ACTIE Als je rollenspellen verwijdert, dan kan het voorkomen dat een belangrijke vaardigheid ontbreekt. Bekijk welke vaardigheid aan bod komt in het rollenspel dat je wilt verwijderen en check of die in een ander rollenspel terugkomt.

 

Extra criteria toevoegen aan de rollenspellen

 

ACTIE Geeft de deelnemer nog steeds een realistische reactie met de extra toegevoegde criteria? Als een deelnemer bijvoorbeeld moet controleren of de ander hem/haar goed heeft begrepen, en als die daarna meteen een vervolgstap moet schetsen, is dat niet realistisch (omdat je zonder dat je op een antwoord wacht meteen doorgaat naar een vervolgstap). Ook als je bijvoorbeeld meerdere vragen moet stellen, is dat niet realistisch. Formuleer dus zelf een antwoord door alle criteria langs te lopen, en kijk of dit een realistische reactie is.

ACTIE Zorg dat de criteria die je toevoegt, goed werken in TrainTool. Bekijk hier wat voor soort criteria goed werken in TrainTool.

ACTIE Als je criteria toevoegt, dan moet hierin ook in de opdracht naar verwezen worden. Het is frustrerend voor de deelnemer als de opdracht zegt dat hij/zij A en B moet doen, terwijl die zichzelf vervolgens beoordeelt op A, B en C. Uitzondering: soms geef je opzettelijk weinig informatie in de opdracht, als extra uitdaging. *In deze gevallen hoef je de extra criteria niet toe te voegen. *****

ACTIE Waarschijnlijk staat er in de instructievideo niks omschreven over het extra criterium dat je toevoegt. Als het een inhoudelijk uitdagend criterium is, dan is het belangrijk dat de deelnemers op een andere plek informatie krijgen hierover. Denk aan de samenvattingstekst onder de instructievideo (hier kan je in tegenstelling tot de video wel extra informatie toevoegen), of tijdens de les.

 

De situatieomschrijving aanpassen

 

ACTIE Als je de situatieomschrijving aanpast (bijvoorbeeld: je spreekt met een ander soort persoon, over een ander soort onderwerp), dan is het belangrijk om de video nog eens te bekijken. Op die manier check je of de tekst die de acteur uitspreekt en de setting waarin hij/zij zit, klopt met de nieuwe situatieomschrijving.