Rapportagepagina's

Inzichtelijke Programmarapportages

Een programma in Traintool bevat verschillende rapportages die inzicht geven in de activiteit van deelnemers. Deze zijn in te zien door in TrainTool het programma te selecteren, en vervolgens op 'rapportages' te klikken. Hieronder zijn de verschillende rapportages kort uiteengezet.

Voortgang
De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de deelnemers in het programma. Je vindt hier de percentages deelnemers per status 'Afgerond', 'Op schema', Loopt achter', 'Deadline gemist' en 'Niet gestart'. Hieronder vind je een overzicht op deelnemersniveau met de voortgangsgegevens zoals status en hoeveel Role Plays de deelnemer heeft afgerond. Op elke categorie kan worden gefilterd.

De voortgangsrapportage kan worden geëxporteerd naar Excel. Zie hiervoor het volgende artikel.


Scores 

Deze pagina is alleen zichtbaar als het programma een meting bevat.  De scorerapportage geeft een overzicht van de gemiddelde scores van de hele groep en de scores op deelnemersniveau. De scores zijn gebaseerd op de coachbeoordeling en/of op zelfbeoordeling. Deze pagina bestaat uit de algemene score op een meting en de score per competentie.


Onderlinge feedback 
Als deelnemers peer-feedback vragen of geven is dat te zien in deze rapportage. Bovenin vind je de samenvatting van de hoeveelheid gevraagde en ontvangen feedbackverzoeken.

Toelichting:
Feedback gevraagd:
 het aantal Role Plays waar een deelnemer feedback op heeft gevraagd.
Feedback ontvangen: het aantal keer dat een deelnemer feedback heeft ontvangen van een vriend.
Feedbackverzoeken ontvangen: het aantal keer dat een deelnemer om feedback is gevraagd door een vriend.
Feedback gegeven: het aantal keer dat een deelnemer feedback heeft gegeven via de tijdlijn. 

NB: Deelnemers kunnen ook feedback van coaches krijgen, deze feedback wordt hier niet meegeteld.

Tevredenheid
Deelnemers krijgen de vraag 'Hoe leerzaam vind je dit programma in TrainTool?'. Zij kunnen een cijfer van 1 tot 10 geven en toelichting typen. In de tevredenheidsrapportage zie je hoeveel procent van deelnemers die een review hebben gegeven, tevreden(6+), zeer tevreden(8+) of ontevreden(5-) zijn. Daaronder zie je de anonieme reviews met cijfer en toelichting.