'onderlinge feedback' rapportage

In oefenweken kan een deelnemer, na het doen van een oefening (een Role Play), kan een deelnemer feedback vragen op de audio- of video-opname die ze hebben opgeslagen. In de rapportage kan je als admin de volgende informatie vinden:

Feedback gevraagd: het aantal Role Plays waar een deelnemer feedback op heeft gevraagd.

Feedback ontvangen: het aantal keer dat een deelnemer feedback heeft ontvangen van een vriend.

Feedback verzoeken ontvangen: het aantal keer dat een deelnemer om feedback is gevraagd door een vriend. NB: feedback verzoeken verschijnen hier alleen als de deelnemer is toegevoegd als een vriend in TrainTool. Als zij op email adres zijn toegevoegd worden die feedback verzoeken hier niet geteld.

Feedback gegeven: het aantal keer dat een deelnemer feedback heeft gegeven via de tijdlijn. Als zij als 'externe' vriend zijn toegevoegd wordt dat hier niet meegeteld.

NB: Deelnemers kunnen ook feedback van coaches krijgen, deze feedback wordt hier niet meegeteld.