Programmabeheerder of Accountbeheerder

Dit artikel beschrijft de verschillen tussen Accountbeheerders, die programma's, deelnemers en gebruikersrollen beheren, en Programma-beheerders, die programma-inhoud wijzigen en deelnemers en coaches behandelen.

Wanneer je voor een account als beheerder geregistreerd staat, beschik je over programma- of accountbeheerder rechten. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen deze twee varianten uitgelegd.

Accountbeheerder

Een Accountbeheerder heeft de meeste bevoegdheid op een account. Ieder programma op het account kan worden bewerkt en deelnemers kunnen voor ieder programma beheerd worden.

Als Accountbeheerder kan je gebruikers toevoegen aan het account en deze een rol geven door op 'nieuwe gebruiker' te klikken. Daarnaast is het mogelijk om gebruikers te verwijderen of te wijzigen (rollen toevoegen of verwijderen). Rollen die kunnen worden toegewezen zijn: Accountbeheerder, Programmabeheerder, Content reviewer en coach.

Programmabeheerder

Als Programmabeheerder kan je de inhoud van een of meerdere programma's aanpassen. Ook kan je deelnemers uitnodigen voor programma's, en coaches koppelen aan deelnemers. Een Programma beheerder kan worden toegevoegd aan specifieke programma's door een Accountbeheerder of door een andere Programmabeheerder van het desbetreffende programma. De Programbeheerder geen accountinstellingen veranderen.

Rapportagegroep

Accountbeheerder en Programmabeheerder vallen binnen een Rapportagegroep. Dit kan het gehele account van de organisatie zijn, maar dit kan ook een sub-onderdeel van de organisatie zijn. De bevoegdheden die hierboven beschreven staan gelden alleen binnen de Rapportagegroep. Binnen de Rapportagegroep kan je als Accountbeheerder alle programma's beheren en bewerken.

Als je als account- of programmabeheerder binnen een sub-onderdeel van de organisatie valt, dan kun je alleen de deelnemers en gebruikers inzien die ook onder dezelfde rapportagegroep vallen. Dat betekent dus dat als je een accountbeheerder bent met als rapportagegroep een subgroep van het bovenste niveau, je alle deelnemers kunt inzien. Als je rapportagroep iets anders is dan het bovenste niveau, zie je dus alleen de deelnemers die ook onder diezelfde groep vallen.