Voorbereiding (theorie) verplicht stellen

Theorie/Voorbereiding Niet Verplicht: TrainTool legt de nadruk op het verwerven van vaardigheden boven het begrijpen van theorie, en moedigt deelnemers aan hun eigen leerpad te kiezen voor een persoonlijke, boeiende en effectieve ervaring.

Het is niet mogelijk om theorie 'verplicht' te maken. Dit is een bewuste keuze gebaseerd op het idee dat het belangrijker is dat je een vaardigheid beheerst dan dat je de theorie er achter begrijpt. Daarnaast hechten we er waarde aan dat deelnemers een eigen pad kunnen kiezen; op deze manier is de ervaring meer gepersonaliseerd wat voordelen heeft ten aanzien van participatie en effect.

Op verschillende manieren wordt de deelnemer geattendeerd op de 'voorbereiding':

  • Als de voorbereiding nog niet gedaan is, trekt de knop voorbereiding de aandacht (is felgekleurd en ingevuld).
  • Als de deelnemer de oefening start zonder de voorbereiding te doen, verschijnt er een pop-up waarin het belang van de voorbereiding wordt benadrukt.
  • Na het doen van de oefening controleert de deelnemer door middel van beoordelingscriteria of de oefening goed gedaan is. Zo niet, dan kan de deelnemer besluiten om alsnog de voorbereiding te doen.

Gemiddeld zien we dat in ±85% van de gevallen de deelnemer er zelf voor kiest om de voorbereiding te doen.