Een adaptieve leeromgeving creëren

TrainTool is op verschillende manieren een adaptieve omgeving voor de deelnemer.  

A) Deelnemer bepaalt zelf zijn/haar snelheid

De structuur van Role Plays maakt leren op de volgende manier adaptief:

  • Bij het doen van een Role Play ziet de deelnemer direct wat de situatie en opdracht is. Vervolgens besluit hij om wel of niet de (theoretische) voorbereiding te doen, afhankelijk van hoe moeilijk of makkelijk de opdracht lijkt.
  • Na het doen van de oefening krijgt de deelnemer direct inzicht in zijn prestatie door middel van zelfbeoordeling. Op basis hiervan besluit hij om wel of niet de oefening nog een keer te proberen, of om toch nog even de theorie te bekijken.

Bij traditionele e-learning krijgt de deelnemer wel alle content te zien en weet hij/zij niet direct in hoeverre de opname goed was of niet. In die zin heeft de deelnemer met TrainTool dus een meer gepersonaliseerde leeromgeving.

B) Programma gebaseerd op nulmeting

Het leerpad is nog verder te personaliseren door een nulmeting te gebruiken. Hiermee krijgt de deelnemer inzicht in het niveau per competentie. Op basis van deze resultaten is het mogelijk voor de deelnemer om een logisch vervolgprogramma te kiezen. Overweegt u deze opzet? Bespreek dan met uw project- of accountmanager de details.