Theorievragen maken

Per Role Play kunnen meerdere multiple-choice vragen worden gebruikt om te toetsen of de deelnemer de theorie heeft begrepen.

Smart Video Role Play is ontwikkeld om zo effectief mogelijk communicatieve vaardigheden te trainen. Daarin heeft kennis altijd een ondersteunende rol; zonder oefeningen geen theorie of vragen. Met andere woorden, kennis zou altijd tot uiting moeten komen in een concrete situatie waar de deelnemer op kan reageren.

Indien een aanzienlijke hoeveelheid theorie echt nodig is, dan is de oplossing om die theorie te verspreiden over meerdere Role Plays. Per Role Play kunnen vervolgens meerdere multiple-choice vragen worden gebruikt om te toetsen of de deelnemer de theorie heeft begrepen. Op deze manier confronteer je de deelnemer niet in een keer met een grote hoeveelheid theorie, maar breek je het op in stapjes en leert een deelnemer direct waar en hoe het toegepast kan worden.