Gebruik maken van vervolgprogramma's

Wat zijn vervolgprogramma's?

Wat zijn vervolgprogramma's?

Gebaseerd op een meting, persoonlijke ambitie of coachaanbevelingen kan een deelnemer aan geselecteerde vervolgprogramma's deelnemen. Er zijn twee manieren om vervolgprogramma's te gebruiken. Deze manieren kunnen ook samen worden gebruikt:

1. Laat coaches vervolgprogramma's aanbevelen op basis van een meting.

2. Geef deelnemers de mogelijkheid om aan vervolgprogramma's deel te nemen nadat ze zich bij een eerder programma hebben aangesloten.

 

Wanneer deelnemers toegang hebben tot één of meer vervolgprogramma's, kunnen ze meer informatie over een programma bekijken en deelnemen. Wanneer ze kiezen om deel te nemen zullen ze hun huidige coach(es) automatisch behouden.

 

Hoe vervolgprogramma's te gebruiken?

Manier 1

1. Wijs als programmabeheerder één of meer vervolgprogramma's toe aan een programma.

2. Wanneer een deelnemer een meting voor een programma met vervolgprogramma's heeft afgerond, kan de coach vervolgprogramma's aanbevelen.

3. De deelnemer ontvangt de aanbeveling, kan meer informatie over het programma bekijken en deelnemen aan het programma.

4. Als de deelnemer op "Doe mee" klikt, krijgt deze een melding te zien dat ze zijn ingeschreven voor het vervolgprogramma.

 

Manier 2

Als een programma geen coachbeoordeling heeft, kunnen deelnemers ook zelf een vervolgprogramma kiezen. Dit kan als volgt:

1. Wijs als programmabeheerder één of meer vervolgprogramma's toe aan een programma.

2. Wanneer een deelnemer is ingeschreven voor dit programma, kan hij of zij zich aanmelden voor het vervolgprogramma wanneer dat nodig is. Dit kan de deelnemer doen door in het programmaoverzicht op "+ Vervolgprogramma's te klikken". Ze hoeven het eerste programma niet te hebben voltooid.

3. Nu kan de deelnemer een vervolgprogramma selecteren en op "Doe mee" klikken om zichzelf in te schrijven in het vervolgprogramma.

4. Als de deelnemer op "Doe mee" klikt, krijgt deze een melding te zien dat ze zijn ingeschreven voor het vervolgprogramma.