Coach rapportages

Coach Rapport: Volgen van Feedback- en Beoordelingsverzoeken

Op de coach rapportagepagina kan je de openstaande en afgeronde feedback- en beoordeelverzoeken van de coaches van een bepaald account inzien.
 
Coaches
 
Deze tabel geeft de status van de feedback- en beoordeelverzoeken per coach weer. Er zijn een aantal mogelijkheden:
 
Onder de kop Beoordeelverzoeken
 • Open: Dit is het aantal beoordeelverzoeken dat nog niet (helemaal) door de coach is afgehandeld.
 • >7 dagen: Dit is het aantal openstaande beoordeelverzoeken dat meer dan 7 dagen open staat sinds de inzending van de deelnemer.
 • >10 dagen: Dit is het aantal openstaande beoordeelverzoeken dat meer dan 10 dagen open staat sinds de inzending van de deelnemer.
 • >14 dagen: Dit is het aantal openstaande beoordeelverzoeken dat meer dan 14 dagen open staat sinds de inzending van de deelnemer.
 • Afgerond: Dit is het aantal beoordeelverzoeken dat door de coach is afgehandeld.
Onder de kop Feebackverzoeken
 • Open: Dit is het aantal feedbackverzoeken dat nog niet (helemaal) door de coach is afgehandeld.
 • >2 dagen: Dit is het aantal openstaande feedbackverzoeken dat meer dan 2 dagen open staat sinds de inzending van de deelnemer.
 • Afgerond: Dit is het aantal feedbackverzoeken dat door de coach is afgehandeld.

Feedbackverzoeken / Beoordeelverzoeken 

Deze tabellen weergeven informatie over de feedback- en beoordeelverzoeken van een bepaald account. De tabellen hebben 7 kolommen:
 • Deelnemer: Dit is de naam of email adres van de deelnemer die op zijn beoordeling of feedback wacht.
 • Coaches: Dit is de naam of email adres van de coach(es) die de beoordeling of feedback moet geven of al gegeven heeft.
 • Programma: Dit is de naam van het programma waarvoor de deelnemer een feedback- en beoordeelverzoek heeft.
 • Onderwerp: Bij beoordeelverzoeken is het onderwerp een nul- of eindmeting. Bij feedbackverzoeken is het onderwerp de Role Play waarvoor de deelnemer feedback vraagt.
 • Ontvangen op: Dit is de datum en tijdstip waarop het feedback- en beoordeelverzoek door de coach ontvangen is.
 • Afgehandeld op: Dit is de datum en tijdstip waarop het feedback- en beoordeelverzoek door de coach afgerond is.
 • Wachttijd: Dit is het aantal dagen dat het feedback- en beoordeelverzoek open staat.
 • Coachbeoordeling: Hier wordt het cijfer weergegeven dat door de coach aan de deelnemer is gegeven
Met de 'Filteren' knop kan er gefilterd worden op een bepaalde coach of een bepaald programma waardoor alleen de feedback- en beoordeelverzoeken weergeven worden die daarbij horen.
 
Met de 'Coach toewijzen' knop kan door het selecteren van een of meerdere deelnemers een coach aan hen toegewezen worden.