Generieke TrainTool-content inzetten

Generieke TrainTool-content inzetten: Profiteer van de veelzijdige Rollenspel-bibliotheek, personaliseer programma's om aan doelen en doelgroep te voldoen en pas diverse onderdelen aan om de leerervaring en relevantie voor de deelnemers te vergroten.

Handleiding generieke content inzetten

Het is mogelijk om gebruik te maken van de extensieve Role Play-bibliotheek van TrainTool. Deze bibliotheek bestaat uit programma’s met allerlei generieke thema’s die wij in samenwerking met experts uit het vakgebied voor allerlei verschillende organisaties geproduceerd hebben. Deze programma’s kunnen in verschillende contexten ingezet worden. Voordeel voor jou is dat je niet zelf de inhoud van een programma hoeft te schrijven, te filmen en in te voeren, want dat hebben wij al gedaan! Als je overweegt om zo’n generiek programma in te zetten zijn er een aantal kleine aanpassingen die je kan doen om te zorgen dat het programma zo goed mogelijk aansluit bij het doel dat je voor ogen hebt en je doelgroep. Je kan een up-to-date overzicht van de thema’s die zich in de TrainTool-bibliotheek bevinden opvragen bij je contactpersoon. Bij diegene kan je ook een preview of een demo-inschrijving aanvragen, zodat je kan kijken hoe het programma eruit ziet en in hoeverre het aansluit bij jouw doel en doelgroep.

Hoe beter de situaties en opdrachten aansluiten bij de (dagelijkse) praktijk van de deelnemer, hoe groter het leereffect! Aangezien de generieke TrainTool-programma’s geschreven zijn voor een grote verscheidenheid aan organisaties, kan je merken dat de opdrachten nogal algemeen zijn. Je kan in de admin-omgeving eenvoudig zelf wat aanpassingen maken in het programma om te zorgen dat de deelnemer zich moeiteloos in de situatie kan verplaatsen. Hier zijn wat suggesties per onderdeel in TrainTool.

Promo & introductie

Maak de promo en de introductie van het programma persoonlijker door te verwijzen naar eventuele live-bijeenkomsten (of docenten/trainers/colleges/…) of door de implementatie van TrainTool te bespreken. Al helemaal leuk is om een introductiefilmpje op te nemen met een bekend gezicht, bijvoorbeeld de leidinggevende of trainer, die de deelnemers welkom heet en kort vertelt waar het programma over gaat. Zorg dat je uiteindelijk in de promo en/of introductie van het programma noemt hoe lang het programma duurt en hoeveel opdrachten het bevat.

Structuur programma

Net als bij een zelfgeproduceerd programma is het belangrijk dat je goed nadenkt over hoe lang het programma zal duren en welke rollenspellen in welke weken beschikbaar worden. Je kan de rollenspellen naar een andere week slepen of de volgorde veranderen of Role Plays die niet relevant zijn verwijderen, als je dat wil. Je kan een nul- en/of een eindmeting maken van een oefenweek door de instellingen van de week aan te passen. Denk dan ook aan de norm: hoe hoog stel je die in zodat het goed aansluit op het (gewenste) niveau van de deelnemers?

Theorie & voorbeelden

Als je theorie wilt aanpassen of toevoegen, dan kan dat! Je kan zelf filmpjes opnemen en deze toevoegen. Hiermee kan je de theorie bijvoorbeeld specifieker maken voor de doelgroep, of voorbeelden toevoegen die de deelnemers herkennen. Je kan natuurlijk ook de theorietekst aanpassen, of de multiple choice-vraag moeilijker of juist makkelijker, uitgebreider of juist eenvoudiger maken. Houd hierbij goed het niveau van de deelnemers voor ogen.

Rollenspellen

Pas de situatie-omschrijvingen aan naar situaties waarin jouw deelnemers de vaardigheden straks gaan toepassen. Let er wel op dat het script van de acteur in de stimulusvideo nog moet aansluiten op de situatie. Je kan bijvoorbeeld een feedbacksituatie waarbij de acteur zegt: “Je wilde me spreken, vertel?” op allerlei manieren invullen. Bijvoorbeeld ‘Je collega houdt vaker rookpauzes dan de bedoeling is’ of ‘Je mede-student is nogal chaotisch en houdt haar planning niet goed bij, waardoor ze jullie deadline heeft gemist. Je besluit haar feedback te geven.’

Beoordelingscriteria

Controleer of de beoordelingscriteria inderdaad weergeven wat je van de deelnemers in het rollenspel verwacht. Je kan eenvoudig beoordelingscriteria aanpassen, verwijderen of toevoegen zodat deze criteria aansluiten op het doel dat jij bij het trainingsprogramma voor ogen hebt.

Algemeen

Gebruik het jargon dat in de organisatie ook wordt gebruikt. Als managers in de organisatie van de deelnemers altijd ‘leidinggevenden’ worden genoemd, zorg dan dat het ook op die manier in de tekst staat. Noem eventueel namen van bedrijven, klanten, interne afdelingen of lopende projecten.

Verder kan je nog aanpassingen maken in de toon van de tekst. Zijn je deelnemers gewend aan een hele formele of juist informele toon? Hebben ze aan een woord genoeg, of is het een doelgroep die juist extra uitleg wil? Voer dat dan door in het programma.

 

TrainTool is altijd bereikbaar om mee te denken en advies te geven over aanpassingen aan generieke content. Heb je aanpassingen gedaan? Laat ons dan nog een final check doen. Dan kunnen je deelnemers aan de slag met een relevant en goed aansluitend trainingsprogramma!